The 1st INTERNATIONAL AZAD ALIYEV VIOLIN COMPETITION

The 1st INTERNATIONAL AZAD ALIYEV VIOLIN COMPETITION

This competition is dedicated to the 90th anniversary of the famous Azerbaijani violinist, People’s Artist, Professor Azad Aliyev.

5-12 February 2019  Baku, Azerbaijan The Big Hall of The Uzeyir Hajibeyli Baku Academy of Music

 

1-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СКРИПАЧЕЙ им. АЗАДА АЛИЕВА

Этот конкурс посвящен 90-летию со дня рождения известного азербайджанского скрипача, народного артиста, профессора Азада Алиева.

5-12 февраля 2019 г. Баку, Азербайджан Большой зал Бакинской музыкальной академии.

 

AZAD ƏLİYEV ADINA VİOLİNÇİLERİN I BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİ

Bu müsabiqə Azərbaycanın məşhur violin ifaçısı xalq artisti, professor Azad Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunur.

5-12 fevral 2019-cu il  Bakı, Azərbaycan Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalı.